Casa de Ajutor Reciproc LONEA  și-a actualizat politica de confidențialitate, în conformitate cu cerințelor legislației naționale și  conform celor mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

C.A.R. LONEA, va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, profesia, telefon/fax/e-mail, adresa sau reședința, codul numeric personal, sexul, locul de muncă, situația economică și financiară, actul de identitate, date bancare.

Casa de Ajutor Reciproc LONEA  colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R.

         Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către C.A.R. și pot fi comunicate către autoritățile / instituțiile abilitate prin lege, către entitățile de grup, Uniunii Teritoriale a Caselor de ajutor reciproc Regiunea Vest, către entitățile care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R.,  în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului carloneaifn.ro

Dacă sunteți vizitator al site-ului carloneaifn.ro, administratorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / în măsura în care ne contactați în acest fel. Pe site nu folosim formulare de contact, nu sunt permise comentariile, astfel ne puteți contacta doar prin folosirea datelor de la secțiunea „Contact” (adresa, telefon, e-mail), deci datele dumneavoastră, în ceea ce privește utilizarea site-ului, vor fi prelucrate doar în cazul în care ne contactați și ne furnizați datele dumneavoastră (nume, e-mail, telefon, etc)

         Drepturile membrilor:

  • dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține de la C.A.R., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;
  • dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete, inexacte;
  • dreptul de opoziție: membrul C.A.R. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;
  • dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice membru are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;
  • dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliează reclamantul iar cererea este scutită de taxă de timbru.

         C.A.R.LONEA  asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membrii și conform legii și Regulamentului (UE) 2016/679

         În acest scop C.A.R. desemnează persoanele care au acces la datele membrilor prin natura activității desfășurate iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în conformitate cu cerințele legale

                                                                           Consiliul director al C.A.R.LONEA

Vă rugăm să consultați și documentele:

NOTA de informare privind protecția datelor personale

Termeni și condiții și Politica de cookies