Cine poate deveni membru C.A.R. ?

C.A.R. Lonea - Împrumuturi rapide și avantajoase

 

 Membrii Casei de Ajutor Reciproc Lonea

Extras din statut – capitolul II Membrii ai casei de ajutor reciproc

Art. 13. Calitatea de membrii. Înscrierea membrilor

13.1. Membrii ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi, foşti salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, și asimilate salariilor, sau realizate în urma desfaşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniu valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii  fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.

13.2. Membrii ai Casei de Ajutor Reciproc pot fi persoane fizice majore, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la paragraful precedent (13.1), precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege. Pentru evidența membrilor minori casa de ajutor reciproc va organiza o secție distinctă în care pot fi cuprinși și minorii înscriși la solicitarea părinților ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție financiară cu acest profil social și nepatrimonial. Condițiile, limitele și modul de dobândire a calității de membru minor sunt cele prevăzute în regulamentele privind constituirea Fondului Social Viitorul. 

13.3. Persoanelor fizice care doresc să devină membrii li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul Director în cursul lunii respective.

13.4. Pensionarii, foști salariați, care realizează venituri din pensii pot deveni membrii ai Casei de Ajutor Reciproc – Instituție Financiar Nebancară, iar membrii care devin pensionari pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

13.5. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială sau obținute în urma desfășurării unor activități generatoare de valoare adăugată, pot deveni membrii ai C.A.R.

13.6. Şomerii pot deveni membrii ai C.A.R. dacă fac dovada realizării de venituri asimilate celor prevăzute la primul paragraf (13.1), iar cei care au calitatea de membrii şi devin şomeri pot activa în continuare, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

13.7. Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului iniţial şi constituirea fondului social în limitele stabilite de conferință.

13.8. Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi a concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata unei eventuale suspendări a contractului de muncă, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

13.9. Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membrii.

13.19. Casa de ajutor reciproc trebuie să țină evidența membrilor într-un registru sau fișier care să cuprindă: numele și prenumele, domiciuliul, ocupația, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii și data operațiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse și alte date care subliniază calitatea de membru.

13.11 Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

vezi avantajele C.A.R. LoneaDe ce să devin membru C.A.R. Lonea ?

  • Pentru că membrii se ajută între ei pentru rezolvarea unor probleme financiare;
  • Pentru că membrii participă la luarea deciziilor importante privind activitatea casei de ajutor reciproc;
  • Pentru că C.A.R. Lonea este o organizație non-profit și asta înseamnă costuri de creditare mai mici;
  • Pentru că este prezentă şi răspunde prompt la solicitările membrilor.