C.A.R. LONEA acordă următoarele tipuri de împrumut:

A. ÎMPRUMUTURI TRADIŢIONALE (CLASICE)

A1 – Împrumutul Tradițional standard– click pentru detalii

A2 – Împrumutul Clasic până la nivelul fondului social – click pentru detalii

A3 – Împrumutul Tradițional (Clasic) Excepțional – click pentru detalii

A4 – Împrumutul de capitalizare – click pentru detalii

A5 – Împrumut de refinanțare – click pentru detalii

B. ÎMPRUMUTURI OPȚIONALE DIVERSIFICATE

Se acordă membrilor C.A.R. LONEA, la solicitarea acestora, fără a fi condiţionaţi de existenţa unui fond social, cuantumul maxim al acestor împrumuturi se calculează în raport de veniturile declarate şi dovedite cu acte ale solicitantului şi de nivelul de îndatorare al acestuia.

C.A.R. LONEA I.F.N. practică următoarele tipuri de Împrumuturi opţionale :

B1 – Împrumuturi pe termen scurt și mediu– click pentru detalii

B2 – Împrumutul Opțional pe 6 luni – click pentru detalii

B3 – Împrumutul Opțional Special – 12 luni – click pentru detalii

B4 – Împrumutul Opțional pe termen lung – click pentru detalii

B5 – Împrumut Opțional Special – pentru tineri – click pentru detalii

C. ÎMPRUMUTURI PROMOȚIONALE

 Împrumuturile promoţionale se disting prin următoarele caracteristici :

– caracter de noutate, care alături de nivelul redus al dobânzii transformă un număr de membrii în membrii activi;

SUMA MAXIMĂ – şi dobânda se stabileşte periodic în funcţie de lichiditate casei şi se aprobă de Consiliul Director,

– membrii au posibilitatea de a accesa acest tip de împrumut în paralel cu alte tipuri de împrumuturi;

– fără condiţii de vechime ;
– se acordă pe o perioadă de 12 luni;

– perioada promoţiei este bine stabilită, mediatizată şi acordată cu diferite ocazii;

C1 – Împrumutul Promoțional de Paști –  click pentru detalii

C2 – Împrumutul Promoțional de Sărbători – click pentru detalii

C3 – Împrumuturi cu ocazia unor evenimente survenite în viața membrului:

– Împrumut special pentru ziua de naștere a membrului – click pentru detalii

– Împrumut Promoțional pentru vacanță – concediu – click pentru detalii