Fondul pentru asistenţă socială face parte din capitalul tranzitoriu al casei de ajutor reciproc; se constituie prin contribuţii lunare ale membrilor prin prelevare din dobânda din excedent cuvenită membrilor care nu si-au achitat cu regularitate această obligație, sau prin cote  repartizate din excedentul exerciţiului financiar într-un cuantum aprobat de conferința  membrilor. 

Fondul pentru asistenţă socială este depersonalizat şi se utilizează numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile urmaşilor legali ai membrilor decedaţi ai caselor de ajutor reciproc în funcţie de criteriile de vechime în C.A.R. a membrului decedat, stabilite de Consiliul Director.

Fondul  pentru asistenţă socială rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor.  Din ajutorul de deces acordat urmaşilor legali se vor reţine eventualele datorii ale decedatului către casa de ajutor reciproc.

Contribuţiile lunare ale membrilor la acest fond nu se restituie.