Fondul pentru asistenţă socială face parte din capitalul tranzitoriu al casei de ajutor reciproc; se constituie prin contribuţii lunare ale membrilor prin prelevare din dobânda din excedent cuvenită membrilor care nu si-au achitat cu regularitate această obligație, sau prin cote  repartizate din excedentul exerciţiului financiar într-un cuantum aprobat de conferința  membrilor. 

Fondul pentru asistenţă socială este depersonalizat şi se utilizează numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile urmaşilor legali ai membrilor decedaţi ai caselor de ajutor reciproc în funcţie de criteriile de vechime în C.A.R. a membrului decedat, stabilite de Consiliul Director.

Fondul  pentru asistenţă socială rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor.  Din ajutorul de deces acordat urmaşilor legali se vor reţine eventualele datorii ale decedatului către casa de ajutor reciproc.

Contribuţiile lunare ale membrilor la acest fond nu se restituie.

Ajutoare social-umanitare

AJUTOARE SOCIALE NERAMBURSABILE

Acordarea ajutoarelor nerambursabile se poate face conform  regulamentelor stabilite de către Consiliul Director, fiind ratificate de către Conferința Ordinară a membrilor.

Ajutoarele sociale nerambursabile se acordă în funcție de vechimea membrului CAR și condiționate de achitarea la zi a contribuției la acest fond.

CAR LONEA  acordă următoarele ajutoare social-umanitare pentru:

1.Ajutoare sociale pentru intervenții chirurgicale și boli deosebit de grave;

2.Contribuți bănești la căsătoria membrului C.A.R.;

3.Contribuții bănești pentru membrii cu ocazia majoratului .

CUANTUMUL ajutoarelor social-umanitare acordate de C.A.R. LONEA, începând cu data de 01.09.2021:

Vechimea membrului la CAR LONEA

Cuantumul ajutorului social-umanitar

între 3 luni -3 ani  200 lei
Între 3 ani – 6 ani  400 lei
Între 6 ani – 9 ani  600 lei
Între 9 ani – 12 ani  800 lei
Peste 12 ani 1000 lei

Ajutoarele social-umanitare pentru membrii CAR se vor acorda pe baza documentelor doveditoare, prezentate la CAR LONEA, în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului. Se acordă după minimum 3 luni de la data înscrierii și nu se pot  plăti retroactiv.