CASA DE AJUTOR RECIPROC LONEA

CASA DE AJUTOR RECIPROC LONEA a luat fiinţă în anul 1955, pe lîngă Sindicatul Întreprinderii Miniere Lonea. În acele vremuri, atît alegerea comitetelor de conducere  cît şi functionarea casei se realizau după un statut aprobat de U.G.S.R. Datorita faptului că îşi desfăşura activitatea în incinta Intreprinderii Miniere Lonea, membri casei de ajutor reciproc puteau fi numai salariaţii întreprinderii.

În primii ani de activitate, C.A.R. LONEA opera cu un efectiv redus, în acest sens fiind edificator faptul că în anul 1974, ea avea doar 281 membri . În anii următori, datorită creşterii numărului de salariaţi ai minei , a sporit şi efectivul de membri , a fost angajat un contabil salariat care a fost sprijinit în continuare în activitatea sa de personalul TESA din întreprindere şi de un important colectiv de colaboratori obşteşti, care şi-au adus contribuţia la exercitarea în bune condiţiuni a misiunii umane şi sociale a acestei asociaţii, la continua dezvoltarea a ei. Astfel, în anul 1985 casa cuprindea un număr de 1603 membri.

După anul 1990, o dată cu adoptarea noului statut care o consacra ca instituţie independentă de sindicat, administraţie sau de vreun partid şi cu afilierea la uniunea teritorială a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor din judeţul Hunedoara (asociaţie profesională care a potenţat întreaga activitate în acest domeniu), rezultatele au început sa apară. Pentru început s-a renunţat la evidenţa manuală a membrilor şi a activităţii financiar gestionare şi s-a trecut la informatizare, la dotarea treptată cu tehnică de calcul şi cu programe specializate.

Primele probleme cu care s-a confruntat casa au fost determinate de  disponibilizările din sectorul minier, fenomen cu consecinţe negative şi de lungă durată pentru întreaga populaţie din zonă , realitate care a determinat  Consiliul director să ia măsuri în vederea acceptării înscrierii de membri şi din alte sectoare de activitate.

În anul 1997, în baza prevederilor Legii nr.122/1996, sub denumirea de C.A.R. E.M LONEA, unitatea a adoptat un nou statut , si-a reînnoit personalitatea juridică în noile condiţii, funcţionînd ca o asociaţie obştească  fără scop lucrativ, creată pe baza liberului consimţămînt şi a voinţei de asociere a salariaţilor şi a foştilor salariaţi, avînd ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi. Prin promulgarea legii 135/11.04.2003 – pentru modificarea si completarea Legii 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor, aceasta a creat un cadru precis instituţionalizat, absolut necesar activităţii casei, menit să asigure atît siguranţa fondului social şi a patrimoniului casei , cît şi modul de sprijinire şi întrajutorare a membrilor.

Începînd cu data de 01.01.2006 CAR EM LONEA a preluat prin fuziune o casă orăşenească din Petrila cu un efectiv de 350 membri, astfel dobîndindu-se şi un nou punct de lucru în o alta zona a oraşului. O data cu schimbarea legislatiei, începînd cu data de 08.12.2006 C.A.R. EM LONEA si-a schimbat denumirea in Casa de Ajutor Reciproc Lonea – Institutie Financiara Nebancară, fiind înregistrată în registrul de evidenţa al  Băncii Naţionale a României.

Obiectul de activitate al C.A.R. îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor și constituirea rezervelor statutare.

Devenind membrii ai C.A.R. LONEA  aveți la îndemână o soluție facilă pentru oricare dintre nevoile dumneavoastră personale.

C.A.R. LONEA prin extinderea în teritoriu, prin deschiderea de agenții și la comune, prin performanțele realizate de an de an se regăsește printre casele performante al U.T.C.A.R. HUNEDOARA.