Membrii C.A.R. Lonea minori și Fondul social ViitorulDobândirea calității de membru minor se realizează astfel:

  • pentru copiii până la vârsta de 14 ani printr-o solicitare scrisă a părinților/bunicilor/tutorelui legal, care trebuie să fie mebrii ai C.A.R. LONEA I.F.N.;
  • de la vârsta de 14 ani la 18 ani, când minorul are capacitatea de exercițiu restrânsă, el poate semna cererea de înscriere ca membru al C.A.R. LONEA I.F.N., cu încuvințarea dată în scris, sub supravegherea părinților sau tutorelui legal.

Sumele depuse în acest fond vor fi bonificate anual în mod diferențiat, proporțional cu fondul social propriu și în funcție de criteriile aprobate de Consiliul Director.

Membrul minor va avea o fișă proprie în evidența C.A.R. LONEA I.F.N.

Constituirea în numele mebrului minor a fondului social „VIITORUL” se poate face prin depunerea lunară a unei contribuții de către părintele sau tutorele legal, în numele și pentru minor, în limitele minime și maxime hotărâte de Consiliul Director al C.A.R. LONEA I.F.N.