Medicamente compensate 90% pentru pensionarii cu pensii mici

Medicamente compensate cu 90% pentru pensionari

Medicamente compensate cu 90% și în anul 2024 pentru pensionarii cu pensii mici!

Așadar, de la 1 ianuarie 2024, odată creșterea punctului de pensie de la 1785 lei la 2032 lei (creștere cu 13,8%), a crescut și plafonul de venituri până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%.

Noul plafon a ajuns la 1830 de lei lunar, față de 1608 lei, cât era în anul 2023.

Beneficiarii programului social de compensare cu 90% a medicamentelor sunt toți pensionarii cu venituri din pensii și indemnizații sociale de până la 1830 lei/lună (față de 1.608 lei cât era anul trecut) inclusiv, indiferent dacă aceștia realizează și alte venituri pe lângă pensie/indemnizația socială!

De unde provine bugetul pentru compensarea medicamentelor cu 90% pentru pensiile mici?

Programul social de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu pensii de până la 1830 lei/lună, este finanțat din două surse: 50% din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 40% de la bugetul de stat prin bugetul aferent Ministerului Sănătății sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.