Legea nr. 122/1996  – conform căreia C.A.R. – urile sunt organizare și funcționează ca persoane juridice non-profit.

OG. nr. 28/2006 – privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare

Legea nr. 93/2009 prin care BNR autorizează C.A.R. să desfășoare activitate de creditare cu titlu profesional.

O.UG. nr. 50/2010 – preia în legislația națională Directiva 48/2010 privind creditul de consum.

Legea contabilităţii nr. 82 din 24/12/1991

 

Ordonanţa nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Regulamentul nr. 20 din 13/10/2009 privind instituţiile financiare nebancare