Fond social tradițional se constituie lunar, cotizația minimă 5 lei, maximă 1000 lei. Împrumuturile acordate depind de acest fond social fiind în funcție de până la 3 ori fondul social sau până la de 5 ori fondul social.

Fondul social opțional – se constituie lunar, cotizația minimă 5 lei, maximă 1000 lei. Se constituie doar la solicitarea membrilor. Împrumuturile acordate nu depind de mărimea fondului social opțional. 

Pentru ambele fonduri membrii C.A.R. vor beneficia la sfârșitul anului de o dobândă substanțială care îi protejează împotriva inflației.