– valoarea împrumutului de până la 3 ori fondul social;

– termenul de rambursare până la 60 de luni;

Condiţii:

– vechimea ca membru al C.A.R. Lonea I.F.N. să fie de cel puțin trei luni;

– regularitate în depunerea lunară a fondului social;

– corectitudine în restituirea ratelor şi a dobânzii la împrumuturile precedente, vezi istoric împrumuturi;

– rata lunară la împrumut şi la dobândă să nu depaşească ½ din venitul net lunar al membrului;

– pentru suma care depăşeşte nivelul fondului social se percep garanţii personale, în raport cu nivelul veniturilor dovedite cu acte şi de gradul de îndatorare al fiecărui girant ;

– nu se percep comisioane decât la cererea membrilor (urgenţă, refinanţare );