– valoarea împrumutului plus dobânda calculată pe perioada stabilită să nu depăşească valoarea fondului social clasic;

– dobânda nominală/an, fixă pe toată perioada de derulare a împrumutului, se încasează lunar odată cu ratele scadente conform graficului de rambursare anexă la contract.

Împrumutul – va fi garantat cu fondul social;

– termenul de rambursare până la 60 luni;

– rata lunară si dobânda să nu depaşească 1/2 din venitul lunar al membrului;