Știai că membrii CAR LONEA, sunt răsplătiți cu bonusuri la sfârșit de an?

Fiecare membru al CAR LONEA, este răsplătit la final de an, cu dobândă avantajoasă și cu diferite bonusuri, astfel:

La sfârșitul exercițiului financiar 2017, dobânda de bază acordată membrilor CAR a fost de : 6% pe an, calculată ca medie anuală ponderată, la care s-au adăugat următoarele bonusuri, calculate la soldul lunii decembrie 2017:

BONUSURI calculate la soldul lunii decembrie 2017:

Bonus pentru vechime:

  • Pentru membrii înscriși înainte de 01.01.2008 (peste 10 ani vechime) = 1,2%;
  • Pentru membrii înscriși între 01.01.2008 –  01.01.2013 = 1%;

Bonus pentru activitate:

  • Pentru membrii care au accesat în cursul anului împrumuturi la forma clasică = 1%;
  • Pentru membrii care au accesat în cursul anului împrumuturi la forma opțională = 1%;

Bonus pentru membrii minori: 4% pe an