S-a lansat programul de digitalizare 2023!

Programul de digitalizare

Pe data de 15.02.2023 S-a lansat programul de digitalizare 2023 – maxim 100.000 de euro pentru IMM-uri! 

După patru modificări ale ghidului final, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat startul înscrierilor în programul de digitalizare IMM. Ultima modificare făcută înaintea lansării a fost prelungirea perioadei de depunere a proiectelor și păstrarea bugetului total de aproape 350 milioane de euro din PNRR.

Care este perioada de depunere a proiectelor pe programul de digitalizare?

Proiecte se pot depune între data de 15 februarie – 30 iunie 2023.

Proiectele se depun pe: portalul de fonduri PNRR 

Calendarul estimat al programului este următorul:

 • 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞a 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞lor: 𝟏𝟓 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟑𝟎 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑
 • 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞a 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞lor: 𝟑 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟏𝟔 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑
 • 𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐈 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫: 𝟏𝟓 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟏𝟓 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑
 • 𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐈𝐈 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫: 𝟏𝟓 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟏𝟓 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑

Pentru ce se pot folosi fondurile obținute prin programul de digitalizare?

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Cine poate beneficia de programul de digitalizare?

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) beneficiare ale granturilor de digitalizare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 1. să fie înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Legea nr. 301/2011, și să aibă sediul social în România.
 2. calitatea de IMM trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 3. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021.
 4. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 5. au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
 6. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 7. nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului;
 9. nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
 11. nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 12. nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 13. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 14. nu desfășoară comerț sexual;
 15. nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 16. nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 17. nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 18. se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
 • i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 • ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 • iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului)  utilizează IoT;
 • vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • vii. utilizează CRM;
 • viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • ix. utilizează tehnologia de AI;
 • x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

ATENȚIE! Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați ghidul final și toate documentele aferente publicate pe website-ul oficial la programului, accesând link-ul următor:

https://mfe.gov.ro/ghidul-specific-consolidat-pentru-apelul-de-proiecte-numarul-1-digitalizarea-imm-urilor-grant-de-pana-la-100-000-euro-pe-intreprindere-care-sa-sprijine-imm-urile-in-adoptarea-tehnologiilor/