– Se acordă doar în situatii critce survenite în viaţa și activitatea membrului C.A.R. (dovedite cu acte).