AJUTOR SOCIAL ÎN CAZ DE DECES

               AJUTOR SOCIAL ÎN CAZ DE DECES

Acordarea ajutoarelor sociale nerambursabile se face conform regulamentelor stabilite și aprobate prin Hotărâre de Consiliul Director și ratificate de către Conferința Ordinară a membrilor.

Scopul acordării  acestor ajutoare sociale nerambursabile este de a veni în sprijinul familiei membrului CAR decedat, a membrului CAR activ la decesul soțului /soției.

Ajutorul în caz de deces se acordă pentru fostul membru al CAR LONEA , pentru soțul sau soția membrului CAR  în următoarele condiții :

  – au vechimea minimă deținută ca membru în CAR;

  – au fost sau sunt membrii activi contribuind lunar la fondul pentru ajutoare social -umanitare;

Ajutorul de deces se acordă o singură dată indiferent  de numărul moștenitorilor la fel și în cazul în care ambii soți sunt membrii CAR .

 Cuantumul ajutorului de deces acordat de CAR LONEA în funcție de vechimea membrului începând cu data de 01.09.2021

TRANSE DE         VECHIME

A MEMBRULUI CAR

 AJUTOR SOCIAL LA DECESUL MEMBRULUI  AJUTOR SOCIAL LA DECESUL SOȚULUI/SOȚIEI
    sub 3 luni          0  lei        0 lei
  3 luni – 1 an        400 lei       200 lei
  1 an  –  3 ani       700  lei       350 lei
  3 ani – 5 ani       1000 lei       500 lei
  5 ani – 7 ani       1300 lei       650 lei
  7 ani – 10 ani        1600 lei       800 lei
  10 ani- 20 ani        2000 lei      1000 lei
        Peste 20 ani        2500 lei       1250 lei

Actele necesare în vederea solicitării acestor ajutoare sunt:

-cerere tip de solicitare a ajutorului de deces;

– certificatul de deces în original în vederea efectuării unei copi (certificarea acesteia conform cu originalul):

– actul de identitate al solicitantului ;

-alte acte doveditoare dupa caz care atestă legătura de familie (certificat de casătorie).